دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

می رود و به تشریح رابطه بین متغییرهای مالی و اقتصادی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد و از نظر هدف کاربردی می باشد.

 

 

3-3 جامعه آماری

جامعه اشاره به گروهی دارد که افراد از یک خصوصیت مشترکی برخوردار هستند که آنها را از دیگر گروه­ها متمایز می­کند (کرسول، 358:2005) پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمی­کنند زیرا نمی­توانند هر اعضای آن جامعه را شناسایی کنند یا نمی­توانند فهرست اسامی آنها را به دست آورند بنابراین در عمل پژوهشگران جامعه هدف­دار (که نسبتاً چارچوب نمونه­برداری نامیده می­شود) مطالعه می­کنند (الوانی، دانایی­فر، آذر، 387).

جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد در این باره باید گفت که از این تعداد 89 شرکت در بورس اوراق بهادار تا سال 1389 پذیرفته شده اند داده های این شرکت ها در دوره های 1386-1389 مد نظر می باشد زیرا:

اولاً اطلاعات این شرکت ها توسط حسابدارن رسمی حسابرسی می شود، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت ها از قابلیت اتکا بالاتری برخوردار است، ثانیاً اطلاعات آنها قابل دسترسی است.

3-3-1 نمونه آماری

24 سرمایهگذاریصنایع پتروشیمی 63 سرامیک های صنعتی اردکان    
25 شیمیایی پارس پامچال 64 شیشه قزوین    
26 صنایع پتروشیمی کرمانشاه 65 شیشه همدان    
27 صنایع شیمیایی سینا 66 شیشه و گاز    
28 صنایع رنگ پارس الوان 67 صنایع خاک چینی ایران    
29 صنایع شیمیایی رنگین 68 فارسیت اهواز    
30 صنایع شیمیایی فارس 69 فراورده های نسوز آذر    
31 کرین ایران 70 فرآورده های نسوز ایران    
32 کف 71 فراورده های نسوز پارس    
33 گسترش نفت و گاز پارسیان 72 کارخانه فارسیت دورود    
34 گلناش 73 مقره سازی ایران    
35 لعابیران 74 ورزیران    
36 معدنی املاح ایران 75 کارخانجات تولیدی شیشه داروی یرازی    
37 ملی شیمی کشاورز 76 آذریت    
38 نیرو کلر 77 ایتالران    
39 کارخانجات تولیدی سوپر رنگ 78 ایرانیت  


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر