دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

 

2-Tailer

– فرهنگ الگويي از مفروضات مشترك است كه گروه فرا مي گيرد به طوري كه مشكلات انطباق پذيري خارجي و هماهنگي داخلي آن را حل مي كند و به سبب عملكرد تأثير خويش معتبر دانسته مي شود و از اين جهت به مثابه روش صحيح ادراك در خصوص آن مشكلات به اعضاي جديد گروه آموزش ياد داده مي شود ( شاين1،1383).

 

2-2-3- تعريف فرهنگ سازماني

– فرهنگ سازماني يك متغير محيطي است كه به ميزان متفاوت بر تمام اعضاي سازمان اثر ميگذارد و از اين رو درك درست از اين ساختار براي اداره سازمان و كار مؤثر حائز اهميت است (لاسن و زنگ شن،1381).

– فرهنگ سازماني همان شالوده دروني و ساختار غير مشخص سازمان است كه بر اساس اهداف، فناوري، ساختار، سياست ها، عملكرد و محصولات سازمان تجلي مي يابد و آشكارترين نمودش را در رفتار كاركنان مي توان مشاهده كرد ( اميري كرمانشاهي،1992).

 

2-2- 4- مدلهاي رايج فرهنگ

الف) تئوري z (اوچي ، 1981): اوچي2 رويه هاي مديريت ژاپني را مورد مطالعه قرار داد. تئوريz بر مبناي افزايش تعهد كارمند به سازمان به وسيله ايجاد فرهنگ مسئوليت فردي، تصميم گيري جمعي، استخدام طولاني مدت، ارزيابي و فرايند ترفيع آهسته و بلند مدت و اتخاذ يك رويكرد بشر دوستانه به مديريت از طريق نگراني در مورد افراد و زندگي شغلي و خانوادگي آنها پايه گذاري شده است.

 

    ب) در جستجوي كمال3 (پيترز و واترمن، 1982): پيترز و واترمن4 تعدادي از سازمان هاي موفق    را مورد مطالعه قرار داده تا آنچه را كه موجب برتري و تعالي آنها شده است تعيين كنند. آنها هشت ويژگي فرهنگي را كه فكر مي كردند شركت هاي مزبور را به سوي موفقيت سوق داده مشخص كردند:

عملگرا بودن: توجه به عمل به جاي سرگرم شدن درجلسات و شوراها.

– نزديكي به مشتريان: يادگيري سليقه هاي مشتريان و تأمين آنها.

– استقلال و كارآفريني: شركت هاي كوچك را تشويق به تفكر مي كند.

– بهره وري از طريق افراد: اهميت بهترين تلاش ها و پاداش ها.

– ارزش محوري عملي: بايد براي مديران اجرايي ملموس باشد.

– پايداري: تأكيد و تكيه به آنچه كه به نحو احسن انجام مي دهيد.

– ساختار ساده با كمترين ستاد: لايه هاي اداري كم.

– خاصيت تعصب و تحمل: تعصب به ارزش هاي اصلي همراه با تحمل افكار جديد.

3- رهبري: مشخص بودن هدف ها و عملكرد هاي مورد انتظار در سازمان.

4- يكپارچگي: درجه ي هماهنگي واحدهاي سازمان.

5- حمايت مديريت: درجه اي كه مديران زير دستان خود را ياري مي كنند.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر