دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

 

خوشبختانه متفق هستند که قاعده”کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه”را نمي توان در مورد تلف نما آت قبل از تسليم اجرا کرد ، حقوقدانان مي گويند؛ مبناي انفساخ عقد در مورد تلف مبيع رابطه همبستگي است که اراده طرفين بين دو عوض ايجاد کرده . عدالت معاوضي نيز ايجاب مي کند که انحلال يکي از دو تعهد باعث از بين رفتن تعهد متقابل آن نشود . بنابراين ، حکم ماده در ترکه با او برابراند در صورتي که ترکه کم آيد و در صورتي که ترکه وافي به دين باشد مشهود برآنند که صاحب عين، عين را مي گيرد(شهید ثانی، 1390، ج2).

اما در بحث نمائات،اگر در اين فاصله که بايع مال را تسليم مشتري مي کند بدون اينکه ثمن را اخذ کند و مشتري مفلس مي شود در مبيع نمائي حاصل شود تکليف مبيع و استرداد مال چيست؟
شهيد ثاني مي گويد: « در جايي که زيادتي در مبيع متصل باشد، مانند چاق شدن و قد کشيدن حيوان در آن به وجود آمده باشد. در صورت حصول چنين زياده اي، مالک نمي تواند مال خود را بردارد؛ زيرا زيادتي مزبور، در [زمان] ملکيت ورشکسته پديد آمده است؛ در نتيجه گرفتن عين مال، غير ممکن است. اما اگر زيادتي، منفصل باشد، مانع از گرفتن کالا نمي شود و زيادتي نيز به ورشکسته تعلق دارد».

محقق حلي نيز در شرايع اين چنين مي گويد: « اگر بهم رسد ازآن مبيع نماء منفصلي، مثل فرزند و شير و نحو آنها، بوده باشد ازآن مشتري، يعني مفلس، و داخل اموال او محسوب است، و مي باشد از براي بايع گرفتن اصل مبيع به تمام ثمن آن و اگر آن نماء متصل باشد به مبيع، مثل چاقي يا بزرگ شدن، به اين جهت قيمت آن زياد شده باشد؛ بعضي گفته اند: مي تواند آن را بردارد، از جهت آنکه اين نماء تابع اصل است. و در اين حکم تردد است»(محقق حلی، 1374 ، ج 2، ص126).


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی