دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

مبحث اول: تأمین خواسته

یکی از موارد تأمین‌های پشتیبان دعوا تأمین خواسته است که در سه گفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد ابتدا در گفتار اول به شرایط صدور قرار تأمین خواسته، در گفتار دوم به موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و سپس در گفتار آخر (سوم) به مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می‌شود می‌پردازیم.

گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته

اصولاً، برای صدور قرار تأمین خواسته، نیاز به شرایطی می‌باشد، در صورت تحقق آن شرایط، قرار تأمین خواسته صادر می‌شود و در صورت عدم تحقق آن صدور قرار تأمین خواسته ملغی خواهد شد. بنابراین در این گفتار، به این موضوع پرداخته می‌شود که برای صدور یک قرار تأمین چه شرایطی لازم است؟ لذا ضروری است در این گفتار قبل از پرداختن به شرایط صدور قرار تأمین خواسته به تعاریف، پیشینه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته بپردازیم.

بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته

این بند را به دو قسمت تقسیم نمودیم در قسمت اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین خواسته و سپس در قسمت دوم به تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته خواهیم پرداخت.

1- تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین خواسته

همانگونه كه در فصل گذشته نيز بيان شد تأمين در لغت به معني «امين كردن، امين دانستن، امن كردن، امنيت دادن، اطمينان دادن» است».[1] و خواسته در لغت به معنای «زر، مال، ملک و آنچه دلخواه باشد» آمده است.[2] ترکیب این دو کلمه تأسیسی را در آیین دادرسی مدنی تشکیل می‌دهد که به وسیله آن خواهان می‌تواند خواسته خویش را به امنیت در آورد.

از تأمین خواسته تعاریف مختلفی بعمل آمده ضروری است در اینجا به برخی از آنها اشاره شود:

«تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام   می‌گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می‌ماند».[3]

[1] – عميد، حسن، فرهنگ فارسی عميد، فرهنگ انديشمندان، تهران، سال 1389، جلد اول، ص270

[2] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، تهران، سال 1340، جلد بیستم، ص814

[3] – مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، گنج دانش، تهران، چاپ دوم، ص609، جلد دوم

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی