دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

 

4-3- بخش دوم: بررسی سؤال دوم تحقیق

مبانی انسان شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟

 

مفهوم مبانی تعلیم و تربیت

شکوهی(1368،ص61)،در باب مفهوم مبانی تعلیم و تربیت اشاره می کند که«عزیمت به سوی هر مقصد،برای آنکه متضمن وصول بدان باشد،مستلزم طرح و نقشه ای است که ناگزیرباید با توجه به مبدأحرکت ترسیم شود.»در ادامه وی، مبانی تعلیم و تربیت را اینگونه تعریف می وضمیر اوریشه داردو اگرجزاین بود اساساً ایمان وخداپرستی تحقق نمی یافت. بنابراین مربیان الهی اندیشه خداپرستی را القا نکرده اند، بلکه باشیوه های نظری وعملی به پرورش این نهال فطری پرداخته اند. ازیک سو انسان را ازکج اندیشی وخرافه وشرک رهانیده وحقیقت توحید را درهمه ابعادش تبیین کرده اند وازسوی دیگر عنصرایمان رابا تشریع شرایط ودستورالعمل های عبادی واخلاقی وتوصیه به ذکرو نیایش دروجود انسان تقویت نموده اند تا به مرحله ای برسد که حائلی میان خود وخدا مشاهده نکند ومظهراسماء وصفات الهی گردد وبه فرموده امام علی(ع) بدنش دردنیا اما روحش به ملأ اعلی بپیوندد.(رهبر،رحیمیان،1378،ص89)

انسان تمایل دارد پرستنده باشد. این ویژگی گاهی اشباع کاذب وزمانی اشباع صادق شده است. زمانی دراثرجهل ویا دنیا گرایی، معبودهای غیرالهی را به انسان معرفی کرده اند واونیز به علت نا آگاهی همان را پرستیده است. پیامبران برای این مبعوث شدند که بامعرفی معبود حقیقی یعنی خداوند متعال میل پرستش انسان را اشباع صادق کنند. آنان پرستش رانیاوردند وابتکارنکردند ،بلکه نوع پرستش وآداب واعمال مربوط به آن رابه

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

دسته‌ها: دسته اصلی