دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

گیری، شستشو، آنزیم بری، پختن، کنسرو نمودن و غیره توانایی کاهش باقي مانده سموم شیمیایی را خواهند داشت. میزان تاثیر هر یک از فرایندها بر کاهش باقي مانده به محل تجمع سموم شیمیایی در محصول و شرایط انجام فرآوری و نوع سموم شیمیایی وابسته                       می باشد (28و29و30). کاهش باقي مانده سموم شیمیایی که در نتیجه ترکیبی از عوامل تبخیر و تجزیه (هیدرولیز، اکسیداسیون و غیره) صورت می گیرد توانایی ایجاد ترکیبات جدیدی را نیز خواهند داشت که در بعضی موارد ممکن است به مراتب سمی تر و خطرناک تر از ترکیب اولیه باشند. از این رو توجه هر چه بیشتر به این گروه از ترکیبات و روش های مطلوب تر فرآیند در ممانعت از تشکیل این گروه از ترکیبات ضروری به نظر می رسد (31). بکار بردن محلول های حاوی کلر، ازن، هیدروکلریدسدیم و سولفیت سدیم در غلظت معین در حین شستشو به عنوان یکی از مراحل اساسی فرایند نیز عامل موثری در کاهش و یا زدودن باقي مانده سموم شیمیایی محسوب می گردد (30).

 

2-7-1-  نمونه برداری و آماده سازی نمونه

نمونه برداری در حقیقت برداشتن مقدار معینی از محصول مورد نظر است به نحوی که بتواند مشخصات کل محصول را در برداشته باشد و برای انجام آزمایش ها کافی باشد و با توجه به عدم توزیع یکنواخت سموم شیمیایی در محصولات، لذا مخلوط کردن و همگن نمودن محصول قبل از نمونه گیری و انتخاب مقدار کافی نمونه اولیه و تهیه نمونه واقعی از بین آن ها امری اجتناب ناپذیر است (16). بدین منظور نمونه برداری بطور تصادفی انجام می پذیرد.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی