دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

  

تحقيق مورد نظر از حيث هدف، كاربردي و از حيث نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفی و از شاخه مطالعات ميداني به شمار مي آيد. روش انجام تحقيق به صورت پيمايشي خواهد بود كه شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آنها توصيف بنابراین برای به دست آوردن داده ها ابزار گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارند. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق حاضر از روش های زیر استفاده شده است:

1.استفاده از مدارک کتابخانه ای جهت ادبیات موضوعی

2.استفاده از پرسشنامه که ابزار اصلی تحقیق برای بررسی وضعیت موجود می باشند.

1-11- تعریف مفاهیم اساسی پژوهش

رضایت[1]:

عبارت است از یک طرز تلقی و احساس کلی مثبت نسبت به یک محصول یا خدمت که بعد از دریافت آن در فرد به وجود می آید. (کاتلر و آرمسترانگ،1386 ؛173)

کیفیت[2]:

کیفیت عبارت است از مجموعه فعالیتها ، فرآیند ها، اعمال و تعاملاتی که بمنظور برطرف ساختن مشکلات مشتریان به آنان ارائه می شود.(وارگو و لوش ،2004)

شکاف کیفیت خدمات[3]:

عبارت است از تفاوت بین انتظارات  و ادراکات افراد از خدمات دریافتی از یک سازمان معین (پاراسورامان و دیگران،1988؛23)

مدل سروکوال[4]:

عوامل ملموس:

اين شاخص در برگيرنده كليه تجهيزات، تسهيلات، فضاي عمومي سازمان، ظاهر كاركنان، و نهايتاً مجراهاي ارتباطي مي شود (پاراسورمان و همكاران، 1985)

[1] Satisfaction

[2] Quality

[3] Service Quality Gap

[4] Servqual Model

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

دسته‌ها: دسته اصلی