دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

4-3-7-  ميزان باقي مانده در كاربرد مقادير مختلف سم اديفنفوس

نتايج حاصل از مقايسه  ميانگين ها (نمودار4-11) نشان مي دهد با كاهش مقدار دز مصرفي مقدار باقي مانده سم در عصاره گوجه به طور معني داري كاهش يافته به صورتي كه با مصرف 5/0 ليتر در هكتار باعث كاهش 70 درصدي سم در عصاره گوجه فرنگي شده است. همچنين مقادير دز مصرفي بيشتر از حد توصيه شده نيز باعث افزايش 30 درصدي و غيرمعني داري در ميزان باقي ماندهي سم در گوجه فرنگي نموده است.

نمودار4-10) ميزان باقي مانده سم edifenphos در نمونه

ستون هايي كه در يك حرف مشترك هستند داراي اختلاف آماري در سطح 5 درصد نمي باشند

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی