دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

 

مربوط به مباحث اساسي پژوهش يعني سبك هاي رهبري ، تنيدگي و شخصيت مورد بررسي قرار گرفته است. سپس رابطه بين سبك هاي رهبري مديران و تنيدگي مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم ، روش تحقيق به تفصيل مطرح شده است . در فصل چهارم داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و بالاخره در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهاد هايي ارائه گرديده است.

1-2-بيان مساله

بر اساس مطالعات انجام شده درصد بالايي از كاركنان سازمان ها نشانه هايي را كه حاكي از وجود تنيدگي در آنهاست ، قابل مشاهده است (ايوانسوئيچ و ماتسون ، 1980) ، (رابينز، 1993) ، (ابطحي ، 1370) و( رفيعي ، 1373).

از سوي ديگر اغلب اوقات كاركناني كه تحت شرايط تنيدگي به سر مي برند از سبك رهبري مديران خود شكايت دارند. حال اين سوال مطرح است كه آيا بين سبك رهبري مديران ، شخصيت و ميزان تنيدگي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

رهبري (Leader ship) يعني توانايي نفوذ بر گروهي به منظور رسيدن به هدف و يا اهداف(رابينز، 1386). سبک رهبري(Leader ship style)  عبارت است از الگوهاي رفتاري دائمي و مستمر که افراد در هنگام کار با ديگران و به وسيله ديگران از آن استفاده مي کنند و به وسيله افراد درک مي شود(مقيمي، 1377) . با تکيه بر يک شيوه يا سبک رهبري نامناسب و يا فن انگيزشي ناهماهنگ ، اهداف سازماني دچار لطمه خواهد شد و ممکن است کارکنان نيز احساس رنجش و بي ميلي ، ستم ديده‌گي و ناامني و نارضايتي کنند. الگو و مدل مديريت در هر جامعه تحت تأثير شيوه هاي رهبري در آن جامعه  است. بعضي از محققان مديريت اعتقاد دارند که اختلاف اساسي بين سازمان موفق و سازمان ناموفق در شيوه رهبري آن است . عوامل چون فرهنگ ، زمان ، تجربه و آمادگي براي رهبري و درک و ارزيابي و اولويت‌ها و انتظارات در شيوه ي رهبري کردن اثر مي گذارند . رهبر و يا مدير کمک تئوري سبک هاي چهاگانه رهبري مي توان سازمان ها را از جهت سبک رهبري مورد سنجش قرار داد و رابطه بازدهي سازماني و نوع رهبري را مشخص ساخت.

از طرف ديگر امروزه تنش رواني جزء لاينفک زندگي بشر گرديده و تعيين سلامت و يا بيماري افراد داراي اهميت فراوان است . تنش رواني از طريق ساز و کارهاي سايکو نوروفيزيولوژيک بر کارکردهاي جسمي و رواني تأثير مي گذارند و در دراز مدت مي تواند به ايجاد و يا تشديد اختلالات جسمي يا روان شناختي 

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران ، نوع شخصيت و ميزان تنيدگي كاركنان صف بانك پارسيان شعب شمال و غرب شهر تهران92 

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران ، نوع شخصيت و ميزان تنيدگي كاركنان صف بانك پارسيان شعب شمال و غرب شهر تهران92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی