دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

4-3-11- ميزان درکاربرد مقادير مختلف سم ايپروديون

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها (نمودار4-15) نشان مي دهد با افزايش دز مصرفي اين قارچ کش مقدار باقي مانده سم در عصاره گوجه فرنگي به طور معني داري افزايش مي يابد به طوري که با افزايش مقدارسم مصرفي از 5/0 به 5/1 کيلوگرم، مقدار سم در ماتريکس گوجه 4 برابر افزايش      مي يابد. مقادير توصيه شده و کمتر از آن با حداکثر مقدار مجاز باقي مانده سم اختلاف معني داري نداشته است.

نمودار4-14) ميزان باقي مانده سم Iprodione در نمونه

ستون هايي كه در يك حرف مشترك هستند داراي اختلاف آماري در سطح 5 درصد نمي باشند

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی