دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

ابعاد زندگي شمول طرح نمود، چنانكه در مشاهده حركت و مطالعه احوال امت ها مي نگريم. به سخني ديگر، مردمان تا آنجا كه از منظر حقيقت به زندگي و جامعه و نابساماني هاي آن مي نگريستند، از جنبه هاي فكري و فرهنگي غفلت نورزيده اند همان گونه كه به جنبه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اهميت مي داده اند و سرافرازي خود را در اين عرصه ها مي جسته اند.

بدين سان در داوري نسبت به كنش هاي جمعي و حماسي بشر، در درازناي تاريخ بدين واقعيت رهنمون خواهيم گشت كه كم رنگ يا بي رنگ شدن پاره اي از ابعاد نجات بخشي، به ويژره راهبردهاي معنوي جامعه گاه بر اثر افراط هايي بوده كه در روند زهد گرايي و گريز از زندگي و اجتماع و فعاليت چهره انحطاطي پيدا كرده و نوعي بازگشت به اعتدال را در پهنه عينيت طلب مي نموده است و گاه ناشي از انحراف در ديدگاه و خط مشي رهبري بوده كه در ايدئولوژي هاي مبتني بر ما ديگري و جنبش هاي الحادي معاصر مي توان سراغ گرفت. تامل در سرگذشت بشر نشان مي دهد كه فلسفه و انديشه نجات بخشي هيچ گاه او را رها نكرده بلكه در كنار احساس مقدس مذهبي و گرويدن به خدا در رشد و توسعه بوده است. محبوبيت قهرمانان عرصه ظلم ستيزي و نيز رهبران انقلاب هاي اجتماعي و فرياد گران درگير با استبداد از همين فطري بودن و اصالت تفكر نجات بخشي حكايت مي كند. به راستي آيا نداي يك نجات بخش صداي آشناي وجدان ستمديدگان نبوده و نيست؟ آيا مي توان نام و ياد فداكاراني عرصه نجات و آزادي يك ملت را از خاطره ها زدود و ميراث شعور و حماسه پا برهنگان زمين را براي هميشه از دل و جان شان ربود؟ در قرآن كريم از نيايش دردمندانه مردان و زنان و كودكان ستمديده تاريخ سخن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی