دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

روايي سامانه هاي طبقه بندي دوباره به اين مسئله خواهيم پرداخت.

الگوي روان پويشي

براساس نظريات فرويد، همه ما به دليل برخورد اجتناب ناپذير بين غرايز (كه بخشي از شخصيت موسوم به «نهاد» نماينده ي آن است) و تقاضاهاي اجتماع (كه بخشي از شخصيت به نام «فرامن» نماينده ي آن است) تا حدودي نابهنجار هستيم. بويژه اميال جنسي و نحوه ي برخورد با آنها در مسير رشد مي تواند منجر به ايجاد تعارض هايي در ذهن ناهشيار شود. اگرچه ما ممكن است از اين تعارض ها بي اطلاع باشيم، اما آنها تاثيري چشمگير بر رفتار ما دارند. حد واسط بين نهاد و فرامن بخش سوم شخصيت يعني «من» را تشكيل مي دهد. ممكن است «من» درنتيجه ي فشارهاي وارده از جانب ساير اركان شخصيت دستخوش تشويق و اضطراب شود.

من، داراي سازو كارهاي دفاعي متعددي است (مانند واپس زدن افكار مشوش كننده به درون ذهن ناهشيار) كه مي تواند آنها را به منظور محافظت از خود در برابر اين اضطراب بكار بندد. قدرتمندي ساز و كارهاي دفاعي من است كه مشخص ميكند فرد مشكلات رواني را تجربه خواهد كرد يا نه. در اين ديدگاه، به افسردگي به عنوان پيامد از دست دادن زودهنگام يكي از والدين نگريسته مي شود. اين فقدان ممكن است عيني (براي مثال در داغديدگي) يا ذهني (براي مثال زمانيكه فرد احساس حقارت مي كند يا احساس ميكند كه او را رها      كرده اند) باشد. در هر دو مورد، خشمي كه در برابر ترك فرد ازسوي والد احساس مي شود، سركوب و روي خود خالي مي شود.

افزايش ظرفيت من براي برخورد قدرتمند با تعارضات، هسته ديدگاه روان پويشي به درمان را تشكيل مي دهد. اين 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزم های دفاعی در دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی