دانلود پایان نامه

Related Posts

مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین­های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط …

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : صنایع گرایش :سیستم های اقتصادی اجتماعی عنوان :  طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین­های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام