دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 

1

(Choudhary, Chawala, Soni, Kumar, & Vyas, 2010; Lewin & Lavon, 1997; Park, Park, Lee, & Shin, 2003; Uguralp, Usta, & Mizrak, 2005; Zini & Schlegel, 1997).

در جدول (1-1) مکانيسم عملکرد برخی از آنتی اکسيدان­هاي مهم ذکر شده است.

 

 

 

1-2-11- اثرات آنتی­اکسیدان­ها

1-2-11-1- تاثیر بر تحرک اسپرم

آنتی­اکسیدان­هایی مانند ویتامین E و C، گلوتاتیون، کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز و آلبومین مانع کاهش تحرک اسپرم و کوآنزیم Q سبب افزایش تحرک اسپرم می­شود. طی مطالعه­ای ثابت شده است که نمونه اسپرم انکوبه مرد نابارور با 50میکروگرم از کوآنزیم Q، سبب بهبودی در تحرک اسپرم می­شود(Lewin & Lavon, 1997).

1-2-11-2- تاثیر بر روی کاهش آسیب­های بعد از انجماد اسپرم

روش انجماد اسپرم و ذوب شدن آن سبب کاهش قابل توجه و غیر قابل برگشت تحرک و فعالیت متابولیک اسپرم همراه با اختلال در غشای پلاسمایی می­شود. بر اساس مطالعه در خصوص درمان با ویتامین E (10 میلی مول/لیتر) که در کاهش آسیب ناشی از انجماد اسپرم موثر است. مشاهده شد که مکمل آزمایشگاهی (300 میلی مول/لیتر) Rebamipide در نمونه مایع منی در طول انکوباسیون (C̊37) و انجماد (C̊ 196 -به مدت سه روز)، منجر به کاهش معنی­دار سطحROS می­شود(Park et al., 2003).

1-2-11-3- تاثیر آنتی­اکسیدان­ها در جلوگیری از آسیب­ بهDNA

آنتی اکسیدان­ها به کاهش قطعه قطعه شدن DNA ناشی از ROSکمک می­کنند. بر اساس مطالعات درمانی، مصرف مکمل ­های خوراکی روزانه به میزان 1 گرم ویتامین C و E به مدت 2 ماه کاهش تعداد قطعه قطعه شدن DNA را از 1/22٪ به 1/9٪  را به همراه دارد. علاوه بر این، پس از درمان با آنتی­اکسیدان­، بارداری شیمیایی (2/48٪ در برابر 9/6٪) و حاملگی بالینی (2/48٪ در برابر 9/6٪) و لانه گزینی (6/19٪ در برابر 2/2٪) بهبودی قابل توجهی را در مقایسه با نتایج پیش از [1] ICSI ارائه

25Intracytoplasmic sperm injection

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی