دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

                                       مقدمه

 

هر تمدنی برای رشد و نشان دادن موجودیت خود نیاز به حکومت دارد تا از طریق سیستم آن بتواند ارزش ها و باورهای مورد قبول در درون خود را آن چنان که هست را نشان بدهد. این حکومت ها برای دست یابی به قدرت ابزار خاص خود را دارند؛ گاهی با استفاده از قدرت شخصیت سرسلسله خود که به آن قدرتی ماورا الطبیعه قائل بودند این امر یعنی مشروعیت آنان تضمین شده بود و آنان با پذیرش عمومی روبرو بودند. گاهی نیز ملاک، امر دیگری مانند قدرت زور و غلبه عامل این مشروعیت محسوب می شد. نمونه های فراوانی از این رویه ها می توان در تاریخ ایران سراغ گرفت؛ اما آنچه که بعد از ایجاد یک قدرت، حال چه با غلبه چه با پذیرش مردم ، سر کار می آمد و به قدرت می رسید، اهمیت داشت و به نوعی مشروعیت پس از مرحله گذارِ قدرت محسوب می شد؛ همانا داشتن دربار و تشریفات درباری بود. به طور قطع حکومت بدون تشریفات درباری خاص خود در معنای حقوقی و سیاسی خود معنایی نداشت. به همین خاطر بود که سران قدرت به محض اینکه در امر تصاحب قدرت موفق می شدند در مورد انجام تشریفات مورد قبول نظام خود تلاش می  نمودند و آن را مطابق آیین و فرهنگ غالب خود می چیدند.

الف-تعریف مسئله:

یکی از این تشریفات و درواقع شاید بتوان عنوان کرد مهمترین این تشریفات همانا مراسم «بار دهی شاهانه»بود؛ مراسمی که در عین پیوستگی تاریخی آن روحی متمایز گونه نسبت به سایر دربارها برای خود قائل بود و با گسستگی هرگز همراه نبوده است. بارگاه پادشاه به معنای خانه و سراپرده ای وی محسوب     می شد که مردم و درباریان به سلام وی می آمدند و از آنجا که پادشاه سر سلسله امور محسوب می گردید بنابراین اقشار مختلف مردم نیاز به حضور در آن را داشتند تا بتوانند بی حجاب و پیرایه با مخدوم خود سخن بگویند  و از او در امور مختلف گاه تظلم، گاه تقدیمی و شادباش داشته باشند.

مسلماً کسانی که به درگاه پادشاه و حاکم زمانه خود رجوع می نمودند موظف به انجام یک سری وظایف خاص بودند و از طرفی هم نهی بودند از انجام کارهایی که نباید در حضور پادشاه انجام دهند. اکثر قریب به اتفاق این تشریفات و کارها اموری بودند که نهفته در اندیشه پس پرده حکومت داشتند و در فرهنگ آن دوره نمود بارزی ایفا می کردند و از طریق این تشریفات و 

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دسته‌ها: دسته اصلی