دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 
  • دربند: دربند قفقاز در واقع توقفگاه سفیران خزر ها و آلاشها بود.(محمدی،142:1379)

فرستاده از مرز حوزه حکومتی خود استقبال می شد و سپس توسط یک نماینده همراه با ماموران حکومتی به مقر پادشاه منتقل می شد. و در این مکان بود که بایستی منتظر زمان اجازه ورود به نزد پادشاه بماند.(اشپولر،161،2:1369) بعد از اینکه اجازه صادرمی شد، برای باریافتن  سفیر تشریفاتی انجام می شد. گویا این تشریفات از شهر «بلاش آباد » یکی از شهرهای هفتگانه تیسفون آغاز می شده است و تا ایوان مدائن که شاه در آنجا سفیر را می پذیرفته ادامه داشته است.(محمدی،141:1379)  این کارها علاوه بر اینکه نشانی از احترام به فرستاده کشور بیگانه در خود مستور داشت، نشانی بارز اما غیر ملموس از عدم اجازه به دسترسی سفیر به آگاهی از اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور محسوب می شد مضافاً اینکه سفیر مجاز نبود که مستقیما از آسان ترین راهها به جانب پایتخت رهسپار شود بلکه بایستی در این پنج شهر توقف کند.(بیات،190،6:1355)

برای استقبال از هر فرستاده  تشریفات بسیار قدیمی در سرزمین ایران وجود داشت. که در طول تاریخ از قدیمی ترین ادوار تاریخی اجرا می شد. به عنوان مثال این تشریفات شبیه تشریفات آن مامور ساسانی بود که فرستاده سپاه دشمن را در حالی که همراه  “شکوه قدرتش ” نشسته بر  روی تخت ، با نیم تاجی برسر، در حالی که صفی از نجیب زادگان پیرامونشان را فراگرفته بودند، را پذیرفت ، می باشد. تا بدان وسیله اهمیت کشور خود را تجسم بخشیده باشد. و در نظر فرستاده دشمن قدرت کشورش را نشان دهد.(اشپولر،161،2:1369) با توجه به این می توان چنین  پنداشت که فرستادن سفیر  علاوه بر اهداف ظاهری هر فرستاده اهداف دیگری را نیز برای  پادشاهان داشته است. بنا به گفته  صاحب سیاست نامه هدف از فرستادن رسول؛ «نه مقصود همه آن پیام و نامه باشد که برملا اظهار کنند، چه صد خرده و مقصود در سر بیش باشد ایشان را» و سپس به شرح می نویسد که رسولان درصدد بودند از هر چیزی آگاه شوند و از جزئیات اوضاع  مملکتی که بدان جا می رودند و حقایق اوضاع  کشور  و عادات پادشاه آنجا اطلاع کسب کنند و در شنود:«به کردار شاهان نشیند به بار»، و اسکندر در نزد قیدانه سوگند می خورد که تا بار هست به فرزند او آسیبی نرساند.(فردوسی،500:1374)

به دیگر سخن این جمله این معنی را می دهد که بار با پادشاهی یکسان است و روزی که دیگر بار نباشد ، پادشاهی هم نخواهد بود و پادشاهی معنایی ندارد. بخاطر این اهمیت نظام بار، پادشاهان در روز تاجگذاری خود نیز تعهد می کردند که اجرای بار را همیشه  نگهدارند و دربار آنها بر روی همگان گشوده باشد.

گشادست بر هر کس این بارگاه                     ز بد خواه و از مردم نیکخواه.(فردوسی،528:1374)

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دسته‌ها: دسته اصلی