دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
  

این باشد که طبق نظر دسته اول در خصوص جنبه خصوصی وعمومی جرم جداگانه قرار صادر گردد هدف فوق کاملا بی اثر است. مضافا اینکه طبق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی مکلف به صدور” ثانیا : زمانیکه خسارت بدنی وارده به مجنی علیه بیش از مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد مقام قضائی تا میزان اعتبار بیمه نامه از لحاظ مبلغ، بایستی آنرا بعنوان وثیقه قبول نموده و نسبت به مازاد، طلب وثیقه دیگری نماید. لیکن نمی تواند قرار دیگری صادر نماید چرا که ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی را از این کار منع نموده است. پس باید قرار وثیقه بمیزان متناسب با خسارت و لحاظ جنبه عمومی جرم صادر گردد و بیمه نامه به انضمام یک وثیقه دیگر مورد قبول واقع گردد. البته ممکن است مقام قضائی قرار دیگری بجز وثیقه صادر نماید که در آنصورت بحث فوق قابل طرح نمی باشد.

ثالثا: اگر مقام قضائی تصمیم به صدور قرارتامین دیگری غیر از وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی نماید صدور قرار فاقد منع قانونی است و در این حالت ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بی فایده بنظر می رسد که در این خصوص قانون مذکور دارای نقص بنظر رسیده و بایستی اصلاح گردد .

رابعا: در خصوص جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی آنچه از بین نظرات مطروحه صحیحتر به نظر می رسد این است که در چنین مواردی یک قرار وثیقه صادر گردد و در خصوص جنبه خصوصی جرم بیمه نامه به استناد ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بعنوان وثیقه قبول گردد و در خصوص جنبه عمومی جرم وثیقه دیگری اخذ گردد تا در مرحله احضارو اجرای حکم دچار مشکل نشویم. البته این 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی