دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

راه حل اول اصل اقتصاد را در محور جانشيني مخدوش مي کند. راه حلهاي دوم و سوم اصل اقتصاد را در محور جانشيني ناديده مي گيرند، زيرا جعل واژه يا وامگيري واژه هايي را وارد زبان مي کند که از نظر معنايي تيره اند و بار جديدي بر حافظه گويشورند. اما راه حل چهارم، يعني بهره گيري از عناصر موجود زبان و با کمک قواعد صرفي که حاصل آن ساختن واژه اي مانند “بلندگو” است، روشي است که صرفه جويي در هر دو محور را امکان پذير مي سازد.

با توجه به آنچه بيان شد مي توان گفت که مهمترين نقش دستگاه واژه سازي، ساختن واژه هايي با معنايي پيش بيني پذير است. زيرا فقط در اين صورت است که صرفه جويي پديده اي (خواه عيني و خواه ذهني ) وجود داشته باشد که واژه اي بر آن دلالت کند، آن پديده بايد نام پذير باشد، يعني چنان باشد که بتوان براي آن واژه اي اختيار کرد. براي مثال، بسيار بعيد است که در هيچ زباني بتوان براي “پسري سياه چشم و سفيد رو که هر روز جمعه با برادر کوچکش به استخر نزديک خانه شان مي رود” کلمه اي شفاف ساخت. اصولا با فرايندهاي صرفي تنها روابطي را مي توان بيان کرد که ساده و کلي باشند. به اعتقاد چامسکي، نام پذيري تابع قوانين کلي و جهان مشمول است (چامسکي، 1965، ص29).

بازشناسي واژه هاي مرکب از گروههاي نحوي

کلمات مرکب و در اين مقاله، اسم مرکب از رهگذر فرايندي ساخته مي شود که به آن ترکيب مي گويند. در ترکيب دو يا چند واژه به هم مي پيوندند و يک کلمه جديد تشکيل مي دهند، مانند “کتابخانه” “گل فروش”، “پسرخاله” (طباطبايي، 1382). گروه نحوي نيز از دو يا چند واژه ساخته مي شوند و مجموعه اي از کلمات هستند که باهم نقش يک واژه را در جمله به عهده دارند ولي هر يک از آن کلمات استقلال خود را حفظ مي کنند مانند: “کتاب تاريخ”، “روز روشن”، ” چهل مرد”.

کلباسي براي تشخيص واژه مرکب از گروههاي نحوي سه ملاک را ارائه مي دهد.

  • واژه مرکب مانند واژه بسيط داراي يک تکيه است و جاي تکيه بسته به نوع دستوري کلمه متفاوت است.
  • درنگ ميان اجزاء واژه مرکب ممکن نيست، ولي در دوطرف آن جايز است.
  • وابسته هاي دستوري يا قاموسي بين اجزاء واژه مرکب نمي آيند، بلکه در آغاز و پايان آن قرار مي گيرند، مانند “-ها”، “-ترين”، ” هر” و “بزرگ” در “کارخانه ها”، “خوش خدمت ترين”، “هرچهارراه”، “چهلچراغ بزرگ”.
 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی