دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 -1-آزمایش های تعیین ضریب نفوذپذیری(هدایت هیدرولیکی)

 

با توجه به مطالب  بخش 3-4 برای محاسبات مربوط به جریان ماندگار در آبخوان باید در مدل به حالت پایداری برسیم. برای این هدف با شروع پمپاژ از چاه اندازه­گیری افت در زمان­های مختلف انجام شد تا جایی که ارتفاع آب در پیزومترها ثابت شد. جدول (4-1 ) مربوط به زمان بندی استفاده شده در آزمایش های پمپاژ می­باشد.

 

جدول4-1: جدول زمان بندی برداشت داده های آزمون پمپاژ در آزمایشگاه

زمان از شروع پمپاژ فاصله زمانی
0-1 ساعت 10دقیقه
1-3ساعت 30 دقیقه
3-24ساعت 12 ساعت

 

         4-1-1- آزمایش پمپاژ      

 طبق آنچه در قسمت 3-4-1 راجع به آزمون پمپاژ گفته شد.آزمایش برای هر خاک انجام شد و داده ها طبق جدول زمان بندی برداشت شد. چون هدف بدست آوردن ضرایب نفوذپذیری در 3 نوع خاک با دانه بندی مختلف بود، با استفاده از داده­های ارتفاع آب در پیزومترها، ورابطه دوپوئی-فورشهیمر مقدار هدایت هیدرولیکی از روی نمودار ln(r) بر حسب (h2 ) بدست آمد. نتایج آزمایش در شکل های (4-1 تا 4-3) آورده شده است.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی