دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

جدول 3-1) گویه ها و ابعاد پرسشنامه ها

پرسشنامه ها ابعاد تعداد سوالات
فعالیت‌ها و رفتار‌های سایبرلوفینگ اجتماعی 7-4-1
اطلاعاتی 8-5-2
سرگرمی و فراغت 9-6-3
بازیابی 18-14-10
انحرافی 19-15-11
توسعه ای 20-16-12
اعتیاد گونه 21-17-13
رضایت شغلی بیرونی 14-12-11-10-9-5-4-1
درونی 13-8-7-6-3-2
عجین شدن با شغل مقیاس قدرت 17-15-12-8-4-1
مقیاس تعهد 13-10-7-5-2
مقیاس جذب 16-14-11-9-6-3
تعهد سازمانی تعهد عاطفی 8-7-6-5-4-3-2-1
تعهد عقلایی 16-15-14-13-12-11-10-9
تعهد هنجاری 24-23-22-21-20-19-18-17

 

پرسشنامه طراحی شده براي جمع آوري نظرات پیرامون موضوع تحقیق بشرح ذیل است :

الف- طراحی قسمت جمعیتی

این بخش از پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات پیرامون ویژگی هاي جنسیت، مدرك، سن، سابقه کار در زمینه فناوري اطلاعات است.

ب- طراحی قسمت سئوالات

پرسشنامه پیرامون اهمیت هر یک از عوامل موثر شناسایی شده.

 

براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی