دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

این تحقیق با هدف بررسی میزان مهارت‌های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق معلمان ودانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران است که

با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از جامعه معلمان 146 نفر انتخاب شده و داده‌های موردنیاز برای بررسی مهارت‌های مدیران جمع‌آوری گردیده است. همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،میانگین معدل‌های 3135 نفر دانش‌آموز مدارس مورد مطالعه جمع‌آوری گردیده است نتایج نشان داده است که اکثر5- مهمترين نيازهاي آموزشي مديران در هر يك از مهارت هاي سه گانه عبارت است از: الگوي تدريس در مهارت فني، درك نيازها در مهارت انساني، تعمق در مهارت ادراكي.

6-الگوي آموزش ضمن خدمت متناسب با نوع نيازهاي آموزشي مديران در مهارت هاي سه گانه، آموزش حضوري است كه فرايند برنامه ريزي آن شامل چهار مرحله ي تعيين نيازهاي آموزشي، تدوين و طراحيِ برنامه ها، اجرا و ارزشيابي مي باشد.

2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی:

کاستانیاس و هلفات (1991)اذعان کردند که ایراد سطوح مهارتی کاتز (فنی ,انسانی, ادراکی) این است که سازمان ها و محیط های گوناگونی که این مهارتها در آنها به کار می روند از یکدیگر مجزا نشده اند مهارتهای مدیریتی به زعم آنها عبارتند از :مهارتهای عمومی , مهارتهای خاص و مربوط  به صفت یا کسب و کار مهارتهای مربوط به سازمان خاص .

ولکر( 2004)همچنین مهارتهای مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای به دست آوردن رضایت سهامداران در تمامی مراحل کار بسیار حساس است.

آنگر و همکاران (2009)نیز در بررسی فراتحلیل , ارتباطی معنادار ولی کم بین سرمایه انسانی و موفقیت مدیران و کارآفرینان در سازمان یافتند .این ارتباط در بعد دانش و مهارت ها بیشتر از تحصیل و تجربه بود.

پنت و باروندی (2008)در پژوهشی بر لزوم اهمیت آموزش دانشگاهی مهارتهای انسانی و فنی برای مدیران پروژه صحه گذاشتند.

ال تنت  وای (2009) نیز گزارش داد که ارتباط بین مهارتهای راهبردی و عملکرد مدیران میانجی جزجدایی ناپذیر یکپارچگی عرضه تولیدات است

استیفن رابینز(1998) مهارت انسانی را توانایی کار با افراد و درک وبرانگیختن دیگران هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی است.مدیران باید مهارتهای انسانی قوی را برای ایجاد ارتباط و برانگیختن و تفویض امور داشته باشند.

هومان (2010) در یک مطالعه موردی روی یک شرکت خدمات ارتباطی دریافت که مدیریت ارتباط و منابع انسانی نیازی برای تغییر از ساختار اداری و تبدیل شدن به شرکت تجاری عملگراست.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی