دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

شادکامی : مجموعه ای از یک سری شادی ها موفقیت ها ی افراد در زندگی می باشد که فرد باید بتواند برمشکلات زندگی غلبه کند به موفقیت برسد تا  زندگی فرد شاد کامی شود و سعی کند راه های شادکامی را به افراد منتقل کند و با دیگران رابطه شادی بر قرار کند و از زندگی خود لذت ببرد و احساسی شاد کامی در زندگی که هیچ چیز مثل زندگی مثبت نگرانه نمی تواند احساس شادکامی و خوشبختی را در انسان به وجود بیاورد انسانهایی که احساس خوشبختی می کنند افرادی هستند کمتر با افکار و مسائل منفی درگیر شوند با نیمه پر لیوان زندگی می کنند و اتفاقات را از جانب مثبت ارزیابی می کنند افکار روزانه آنها حول و هوش مسائل خوب دور می زند و با دیدگاهی مثبت کارها و امور زندگی خود را دنبال می کنند. آنها کمتر از نمی شود ، نمی تواند و …. استفاده می کنند . مثبت بینی نیروی انسان وارد اده ااو را در جهت رسیدن به اهداف و خواسته هایش تامین می کند. (شهباز 1382)

6-1-تعریف عملیاتی متغیرها

1- شادکامی : منظور از شادکامی در این پژوهش نمره ای  است که شرکت کننده هادر آزمون سیبر یاشیرینگ دریافت می کنند .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

دسته‌ها: دسته اصلی