دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

نوجوان طبقه پايين بكار برد او مشاهده كرد كه خرده فرهنگ بزهكارانه موجب درگير شدن پسران طبقه پايين در رفتار بزهكارانه مي شود.

روايت كوهن از نظر بي هنجاري- فشار، در اساس با نظريه مرتون موافق است چرا كه هردو اهداف ممانعت شده را عامل ايجاد فشار و در نتيجه كژروي مي دانند ، اما از ديدگاه كوهن به جاي ناتواني در نيل به موفقيت مادي، ناتواني در بدست آوردن موقعيت و پذيرش در جامعه متعارف است كه موجب فشار مي شود در جامعه متعارف ، موقعيت با تأمين استانداردهاي جامعه براي لباس، رفتار، توانايي هاي تحصيلي، و امثال آن به دست مي آيد.

به عقيده كوهن فراگيرترين اين استانداردها مربوط به طبقه متوسط هستند. نوجوانان با بيشترين احتمال در معرض معيارهاي طبقه متوسط براي احترام وپذيرش در مدارس عمومي قرار مي گيرند. معلمان ومديران انتظارات طبقه متوسط را بر دانش آموزان از هر طبقه اي تحميل مي كنند . اين گونه استانداردها به عنوان رفتار خوب، منش مناسب نگرش ها ورفتارهاي غير تهاجمي، نمرات خوب، درس خواندن و مشاركت در فعاليت هاي مدرسه، روش هايي هستند كه دانش آموزان از طريق آن موقعيت وپذيرش به دست مي آورند.

نوجوانان طبقه متوسط كه به وسيله والدين طبقه متوسط حمايت مي شوند، بهترين توانايي را براي نيل به اين استانداردها، فقط در چشم بزرگسالان، بلكه در مقابل همتايان خود به احترام وموقعيت دست پيدا مي كنند. اما نوجوانان طبقه پايين، به ويژه پسران ، هميشه نمي توانند اين استانداردها را تامين كنند. آنها مهارت هاي گفتاري و اجتماعي براي نيل به نصاب ارزش هاي طبقه متوسط را ندارند، در نتيجه محروميت طبقه ي آنها ايجاد(سرخوردگي مي كند). به نظر كوهن ، خرده فرهنگ بزهكار يك پاسخ جمعي به اين سرخوردگي است و ماهيت فعاليت هاي بزهكارانه از يك ((تشكيل واكنش ))حاصل مي شود.

كوهن بيان كرد كه تصوير مرتون از اينكه افراد كژ رفتار كه به خاطر محروميت از وسيله هاي مشروع،به استفاده از وسيله هاي نا مشروع متوسل مي شوند، به قدري عقل گرايانه است كه نمي‌توان آن را براي خرده فرهنگ بزهكار(غيرسودگرايانه)بكارببرند . مثلاً اكثر جرايم مالي كه توسط جوانان بزهكار ارتكاب مي يابدبراي توليد درآمديا بدست آوردن موفقيت مالي از

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن