دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

.  استناد به روایتی است كه می گوید برده ای بدون اجازه صاحبش ازدواج كرد، از امام (ع) سوال كردند آیا ازدواج وی صحیح است یا خیر ؟ امام فرمود : این نکاح درست است، اما در ذیل آن استدلالی كردند كه از علت (تعلیل) آن نتیجه میگیریم، بیع ملک مرهونه صحیح است زیرا فرمودند« او خدا را معصیت نکرده است، بلکه عصیان به مالک خود كرده است.»

  1. برای صحت معامله عین مرهونه از قاعده اولویت از معامله فضولی استفاده می كنیم، زیرا در مورد فضولی در صورت اجازه بعدی مالک، معامله صحیح است، در عین مرهونه به طریق اولی باید بگویید صحیح است. چون در فضولی فروشنده مالک نیست، ولی در معامله ملک مرهونه فروشنده مالک است و مال خودش را می فروشد.

همچنین حقوقدانان چنین میگویند که با در نظر گرفتن سابقه فقهی و ماده 333 ق.م ضمانت اجرای بیع عین مرهونه عدم نفوذ است.

می توان به خوبی درک كرد. دكتر » موقوف « و » مراعا « ماهیت عدم نفوذ را با در نظر گرفتن مفاهیم چنین ») حقوق مدنی )رهن و صلح « محمد جعفر لنگرودی با استفاده از متون فقهی در كتاب می‌نویسد:

مراعا عبارت از وضع حقوقی است كه موجود شده ولی مجهول است؛ پس از رفع جهل و كشف واقع، عنوان مراعا را از دست میدهد. مراعات، به همین معنی در ماه 131 ق.م در سهم الارث حمل به كار رفته است. در مورد هر وضع حقوقی كه مراعی است، سبب آن وضع حقوقی كاملاً محقق شده است وحالت انتظاری جز رفع جهل وجود ندارد. مراعی به معنی منتظر و مراعات به عبارت از عمل حقوقی » موقوف

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دسته‌ها: دسته اصلی