دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

  • نمونه گیری تصادفی طبقه ای
  • نمونه گیری ناحیه ای

نمونه گیری این تحقیق :

نمونه گیری که در این تحقیق صورت گرفته است از تصادفی ساده می باشد

  • روش تحقیق و انواع آن :
  • روش تحقیق تاریخی
  • روش تحقیق توصیفی
  • روش تحقیق تداومی
  • روش تحقیق موردی
  • روش تحقیق همبستگی

روش این تحقیق :

روش این تحقیق به دلیل اینکه موضوع من بر اساس عملکرد رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه است رابطه ی علت و معلول را دنبال می کند و چون رابطه ی علت و معلول را دنبال می کند تحقیق من بر اساس روش علی است .

5)جمع آوری اطلاعات و بیان انواع روش های جمع آوری اطلاعات :

1)مشاهده  1)مشاهده ساده  2) مشاهده منظم و سیستماتیک

2) پرسشنامه

3) جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و غیره

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

دسته‌ها: دسته اصلی