دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.[1]

الف – طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی چهار قسم است:

1- حد      2- قصاص       3- دیه       4- تعزیر

عنوان مذکور هیچگاه بیان شکل خاصی از مجازاتها نیست ، بلکه هر یک به مجموعه ای از مجازات ها اطلاق می شود که در شرع اسلام حکم جداگانه برای آن مقرر شده است. برای مثال ، کیفر تازیانه ممکن است هم از باب حد و هم تعزیر باشد. همچنین، مجازات سالب حیات که ممکن است هم از باب حد و هم قصاص تعیین گردد که تفضیل یکایک آنها در ادمه این گفتار آمده است.[2]

1-  حد

حد ، جمع آن حدود و در لغت به معنی حایل میان دو چیز و به کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شی است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن نیز آمده است. بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی :” حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شروع مقدس تعیین شده است” این تعریف نه جامع است و نه مانع. زیرا،قصاص و دیه نیز عقوبت های معین شرعی اند ،ولی به آنها حد نمی گویند. وصف معین بودن را برای این قبیل مجازات ها به ا

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی