دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

و 5 نفر به میزان کم و  13 نفر به میزان متوسط پوشش را در حفظ معنویت موثر می دانند و 4 نفر برای پوشش در حفظ معنویت و اخلاق تاثیری قائل نیستند.

 

4-3-13- مدگرایی و اقتصاد خانواده

  • در پاسخ به سوال 13 « تاثیر تجمل گرایی و مدگرایی، بی بند و باری در اقتصاد خانواده تا چه حدی است ؟»

22 نفر به میزان خیلی زیاد و 15 نفر به میزان زیاد تجمل گرایی و مدگرایی را در اقتصاد خانواده موثر می دانند و 12 نفر به میزان توسط و 8 نفر به میزان کم تجمل گرایی و مدگرایی را در اقتصاد خانواده موثر می دانند 4 نفر بین تجمل گرایی و اقتصاد خانواده رابطه ای قائل نیستند.

 

4-3-14- میزان اعتقاد فرد به حجاب

  • در پاسخ به سال 14 « به نظر خودتان تا چه حدی معتقد و متعهد به حجاب اسلامی هستید ؟»

دانش آموزان ما خود را اینگونه ارزیابی نموده اند.

11 نفر به میزان خیلی زیاد و 11 نفر به میزان زیاد خود را معتقد و متعهد به حجاب می دانند و 30 نفر به میزان خیلی متوسط خود را متعهد به پوشش دانسته و 3 نفر به میزان کم خود را متعهد و معتقد به پوشش می دانند و 4 نفر نیز هیچ اعتقاد و تعهدی نسبت به پوشش و حجاب ندارند.

 

4-4- تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق برای تحلیل داده ها از روش توصیفی و با استفاده از میانگین، دسته بندی موضوعی، مقایسه تطبیقی نمودار در مورد هر یک از موضوعات و ضمن انجام توضیحات لازم در خصوص هر یک از متغیرها ،تحلیل مناسب ارائه خواهد شد.

 

4-4-1- میزان شناخت دانش آموزان

برای مشخص شدن میزان شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان x در سال تحصیلی 85-84 نسبت به پوشش و فواید آن ، پاسخهای سوالات 5-1 را در کنار هم می گذاریم تا میزان پذیرش پوشش به عنوان یک اصل اسلامی، میزان شناخت دانش آموزان نسبت به دیدگاه مکتب اسلام و سایر ادیان و آشنایی آنان با الگوهای اسلامی پوشش مثل حضرت زهرا ( س ) و . . . بدست آید.

بعد از تشخیص مقدار نیاز با توجه به شیوه های آموزشی و تربیتی، اطلاعات لازم را در زمینه حجاب به دانش آموزان بدهیم تا به شناخت عمیق تری نسبت به پوشش و فواید آن دست یابند.

 

پذیرش پوشش :

35 نفر یا 50% از دانش آموزان رعایت پوشش را بعنوان یک اصل اسلامی می پذیرند .

 

پوشش از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر :

17 نفر یا 24% جامعه آماری با پوشش در اسلام و 21 نفر یعنی 30% دانش آموزان با پوشش در ادیان دیگر به میزان زیاد و خیلی زیاد آشنایی دارند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی