دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مرادی و نیکبخت در تحقیقی دیگر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه ی سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آنان اقدام به بررسی شصت شرکت و با محاسبه ی بازده غیرعادی انباشته با استفاده از قیمت و شاخص های هفتگی در طول دو دوره ی سه ساله، پدیده ی عکس العمل بیش از اندازه را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان واکنش بیش از اندازه را در بلند مدت تأیید کرده است. (سینایی و صدفی رودسری، 1389)

عطایی در تحقیقی تاثیر افزایش سرمایه، تولیدات انحصاری و نوع مالکیت شرکتها را بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و متغیر عرضه و تقاضا را بر قیمت سهام بررسی نموده است. یافته های این تحقیق حاکی از عدم تعیین قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران است. هم چنین تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران متاثر از افزایش سرمایه، مالکیت شرکت ها و تولیدات انحصاری آنها می باشد. (عطایی، 1379)

مختاریان در تحقیقی تاثیر پیش بینی سود هر سهم، افزایش سرمایه، سود نقدی هر سهم، مشاوره و توصیه های سرمایه گذاران را بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بررسی کرده است. یافته های تحقیق مبین تاثیر پیش بینی سود هر سهم، سود نقدی هر سهم، و مشاوره و توصیه های سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد و عامل افزایش سرمایه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیری ندارد. (مختاریان، 1383)

سینایی و صدفی رودسری در تحقیقی به بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها پرداختند. تحقیق حاضر با روش تشکیل پرتفوی برنده و بازنده در سه مرحله انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدیران نهادهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران انفرادی در تصمیمات خود نسبت به چهار متغیر فروش، سود، جریان نقدی و بازده حساسیت، توجه بیش از اندازه نشان می دهند و هم چنین در مورد سه متغیر اثرات حرکت سریع بازده انها به وسیله بازگشت بازده در بلندمدت اصلاح می شود؛ ولی برای 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران