دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی

 

درماندگي آموخته شده[1]: يك حالت بي‌تفاوتي يا بيچارگي كه به شيوه آزمايش با قراردادن حيوان در معرض يك محيط آسيب غيرقابل اجتناب (مانند ضربه برقي، گرما يا سرما، ايجاد مي‌شود.

عدم امكان اجتناب از موقعيت آزارنده موجب به وجود آمدن احساس درماندگي مي‌شود كه خود به موقعيتهاي بعدي تعميم مي‌يابد (همان منبع).

عقب‌ماندگي ذهني[2]: كاركرد هوشي زيرهنجار با اختلال در سازگاري اجتماعي (همان منبع)

مقدمه

افسردگي مساله شماره يك سلامت در دنياست و بقدري توسعه پيدا كرده است كه آن را سرماخوردگي دماغي ناميده‌اند.با اين حال تفاوت ظريفي ميان سرماخوردگي و افسردگي وجود دارد، افسردگي كشنده است. با توجه به تحقيقات به عمل آمده در سالهاي اخير، آمار خودكشي حتي در ميان كودكان و پا به سن گذاشته‌ها در طبقات پايين جامعه رشد تكان دهنده‌اي داشته و اين در شرايطي است كه انواع داروهاي آرام بخش و ضدافسردگي كه شعار آن از ميلياردها عدد گذشته، در دهه جاري براي درمان افسردگي تجويز شده است. ( قرچه داغي / 1367).  در خصوص افسردگي و نيز همچنين در مورد رابطه فقر و افسردگي كه موضوع اين پژوهش است در كتب و نوشته‌هاي مختلف مطالب پراكنده‌اي به چشم مي‌خورد. در اين فصل تا آنجا كه مقدور بوده است اين مطا لب گردآوري شده و تحت عناوين رابطه فقر با مشكلات رواني – اجتماعي و رابطه فقر با اختلالات رواني بويژه افسردگي ارائه شده است.

 

رابطه فقر با مشكلات رواني اجتماعي:

يكي از پيامدهاي فقر جلوگيري از توسعه پايدار است. البته افزايش نابهنجاريهاي اجتماعي مساله واقعي و طبيعي است كه در صورت وجود فقر روي مي‌دهد.

فقر زدائي با توسعه اقتصادي ارتباط دو سويه دارد، توسعه اقتصادي پايدار براي كاهش دائمي فقر ضروري است و كاهش فقر پايداري توسعه را تضمين مي‌كند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی