دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

قضاوت اجتماعي[1] و همسازي شناختي[2] و الگوي روانكاوانه شامل نظريه كاركردي[3] (كريمي، 1380).

الگوهاي يادگيري تغيير نگرش

الف) نظريه محرك پاسخ

نظريه‌هاي  محرك پاسخ بيشتر بر روابط بين محركهاي ويژه با پاسخهاي خاص تأكيد مي‌ورزند. از اين ديدگاه، هر رفتار قابل تجزيه شدن به واحدهاي عادتي خاص يا پاسخهاي قابل تفكيك از هم است. اگر پاسخي به تقويت منجر شود، احتمال وقوع مجدد آن زيادتر مي‌شود. از اين تحليل چنين نتيحه مي‌شود كه الگوي محرك – پاسخي تغيير نگرش تأكيد فراواني بر ويژگيهاي پيامهاي عرضه شده (پيامها، ترغيبها، جاذبه‌ها و نظاير آن) كه سعي در تغيير دادن نگرش ما دارند، داشته و توجه زيادي بر پاداشهايي كه با تغيير دادن نگرشها عايد ما خواهد شد، دارد. (كريمي، 1380).

نظريه هاولند[4]:

يك نمونه از الگوي يادگيري براي تغيير نگرش، الگوي هاولند و همكاران وي است كه در آن تغيير نگرش از محرك آغاز و بعد به مرحله توجه، ادراك و پذيرش رسيده و بالاخره به تغيير نگرش مي‌انجامد. در الگوي هاولند يك پيام كه هدف آن تغيير نگرش باشد با پيام‌رسان، زمينه‌اي كه پيام ارائه مي‌شود و با شخصيت پيام‌گير در تعامل است. مهمترين عامل موثر در مورد پيام‌رسان موضوع قابليت قبول اوست كه از وضع ظاهر او گرفته تا تخصص او و مهم بودن او براي پيام‌گيران همگي در اين قابليت قبول مؤثرند. خود پيام از نظر تأثير، بستگي به عواملي چند از قبيل يك جانبه يا دو جانبه بودن، ايجاد هيجان و بويژه ترس در پيام‌گيران، ترغيب تقدم و تأخر پيامهايي كه در رقابت هستند و نوع وسيله‌اي كه پيام را منتقل مي‌كند، دارد. همچنين يك پيام براي موثر بودن بايد در زمينه‌اي مناسب و در حالي كه پيام‌گير بتواند آن را دريافت كند، ارسال شود و گرنه توجه پيام‌گير اصولا به آن جلب نخواهد شد. در مورد شخصيت گيرندگان پيام معلوم شده است كه جنس عامل تعيين كننده‌اي نيست، اما عزت نفس و هوش آنها عوامل مهمي هستند (كريمي، 1380).

در زير شكل 5-2 چگونگي ارتباط سه متغير توجه، ادراك و پذيرش كه در الگوي هاولند ذكر شده آمده است.

شكل 2-5: مراحل مختلف فرايند تغيير نگرش بر طبق الگوي هاولند (برگرفته از كريمي، 1380)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دسته‌ها: دسته اصلی