دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

– آيا مي‌توان از چوب كبريت براي حل مسئله استفاده كرد؟ و

  • آيا هر سه محوطه بايد يك اندازه باشند؟ تسهيل مي‌كنند.

راهبرد اساسي كه دانش‌آموزان مي‌توانند از آن استفاده كنند راهبرد «دست‌ورزي[1]» است.

2- طرح نقشه (پيش‌بيني و انتخاب راه‌حل مسئله)

ارتباط ميان داده‌ها و مجهول را پيدا كنيد. در صورت نبودن ارتباط مستقيم ميان داده‌ها و مجهول مسئله‌هاي كمكي را در نظر بگيريد. آيا از قضيه‌اي يا فرمولي كه بتواند سودمند واقع شود آگاهيد؟! مسئله را به قسمتهاي جزئي‌تري تقسيم كنيد. آيا مي توانيد يك قسمت از مسئله را حل كنيد. آيا مي‌توانيد از داده‌ها چيز سودمندي استخراج كنيد؟ در صورت امكان معادله‌اي بسازيد، آيا همه داده‌ها را به كار برده‌ايد؟

3- اجراي نقشه (استفاده از راه‌حل و رسيدن به پاسخ):

حال از فرمول و قواعد و قضايا استفاده كرده با كمك داده‌ها و شكلي كه رسم كرده‌ايد يا معادله‌اي كه ساخته‌ايد مجهول را پيدا كنيد. براي قسمتهاي جزئي مسئله اين عمل را تكرار نمائيد.

مثال براي مرحله دوم و سوم: معلم فرضي دانش‌آموزان را با طرح پرسشهايي به ترتيب زير به طرح و اجراي نقشه راغب مي‌سازد: از چه راههاي مي‌توان به حل مسئله ارائه شده پرداخت؟ چگونه با استفاده از چوب كبريت حل مسئله را آسان مي‌كنيد؟ آيا مي‌توان الگوي داده شده را تغيير داد؟ دانش‌آموزان براي حل اين مسئله راهبردهايي به كار مي برند كه به آنها دست‌ورزي مي‌گويند.

حاصل دست‌ورزي دانش‌آموزان بصورت نمودار نشان داده مي‌شود. از ميان اشكال، شكل شماره 4 پاسخ مطلوب است.

4- مرور و امتحان كردن جواب (ارزيابي نتايج)

آيا مي‌توانيد نتيجه را وارسي كنيد، با توجه به فرمول و قضايا و داده‌ها، درستي نتايج را بررسي كنيد؟ آيا گامهاي قبلي به درستي طي شده؟ آيا همه مجهولات را پيدا كرده‌ايد؟ آيا پاسخها كامل هستند؟ آيا مي‌توان نتيجه را از راهي ديگر به دست آورد؟

مثال: معلم فرضي در اين مرحله دانش‌آموزان را براي بازنگري فرايند حل مسئله دعوت مي‌كند. از دانش‌آموزان مي‌پرسد: آيا راه ديگري هست كه بتوانيد از محوطه‌هاي هم‌اندازه با حذف كمترين جزء از شكل را نشان دهيد؟ دانش‌آموزان ابتدا بصورت مرحله به مرحله، راه‌حلهايي را كه در نظر گرفته‌اند بررسي مي‌كنند. افزون بر فعاليتهايي كه انجام مي‌شود، معلم براي افزايش فعاليت ذهني يادگيرندگان دو موقعيت ديگر را هم آماده مي‌كند. معلم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دسته‌ها: دسته اصلی