دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

در اين پژوهش موضوع مورد بررسي عبارت بود از «بررسي رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت» كه جامعه مورد بررسي پژوهش كاركنان استانداري زنجان بودند.به دنبال اين مسأله بوديم كه آيا بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد يا نه و همچنين آيا رضايت شغلي كاركنان مرد بيشتر از كاركنان زن است يا نه؟و ديگر فرضيه اين بود كه استفاده بهينه از زمان در مردان بيشتر از زنان است يا نه؟

بنابراين با استفاده از پرسشنامه رضايت شغلي و پرسشنامه استفاده بهينه از وقت كه روي 50 نفر از كاركنان استانداري زنجان كه نمونه هاي ما را تشكيل مي دادند آزمون كرديم و سپس داده هاي اين پرسشنامه ها را مورد بررسي قرار داديم و به اين 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان