دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

قشر جوان و نوجوان جامعه پس از برخورد با استرس هاي خانواده و جامعه و مشکلات فردي همچون مسایل تحصیلی، نداشتن فضاي مناسب براي مطالعه، نداشتن امکانات کافی براي تهیه وسایل درسی وکمک درسی وغیره متوسل به این گونه مواد گردند. مبحث مواد صنعتی و شیمیایی فوق العاده پویاست. صرف نظر از ساخت مواد صناعی جدید اعتیاد آور با فرمول هاي جدید، انحراف داروهاي قانونی از مسیر اصلی خود به سمت سوء مصرف پدیده اي شایع وقابل تامل است. همه گیرشناسی و قاچاق انواع مواد صناعی در دنیا، تخمین میزان بروز و شیوع سوء مصرف مواد صنعتی و شیمیایی مشکل است. تشخیص آزمایشگاهی وتست هاي غربالگري موثري براي ردیابی اکثر این مواد وجود ندارد و بنابراین تشخیص آن در افراد مورد اتهام مشکل است. منابع اطلاعاتی جهت گردآوري میزان شیوع سوء مصرف مواد نسبت به مواد طبیعی متفاوت است. مراکز مسمومین و بخش هاي پزشکی اورژانس و آزمایشگاه هاي سم شناسی پس از مرگ، اطلاعات بهتري راجع به میزان سوء مصرف این مواد به دست می دهند.

در یک نگاه کلی دو نوع افیون وجود دارد : افیون داخلی و افیون خارجی (افیون داخلی – اوپیوئیدهای اندروژن – که هم نام اندرورفین های معرف هستند و تقسیم بندی می شوند به اندورفین A ، B ،  C ،  D و …که اندورفین D یکصد و پنجاه برابر قویتر از مرفین – افیون خارجی – می باشد . افیون های خارجی کلیه موادی را در بر می گیرد که مورد سوء مصرف قرار می گیرند؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین و … لازم است بدانید که افیونهای داخلی و خارجی در بدن ، گیرنده های مشترک دارند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

دسته‌ها: دسته اصلی