دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی و تعیین برونگرایی- درونگرایی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی آنها

سازد هر قدر فرد از ويژگي هاي وراثتي ممتاز باشد اگر در محيط نامناسبي قرار گيرد توانايي هاي ارثي او امکان کمتري براي رشد و شکوفا شدن پيدا خواهند کرد لذا محيط و وراثت بطور متقابل در اين امر سهم دارند و تمايز مشخصي براي آنها نمي توان يافت (کريمي، 1374، به نقل از رسايي، ص 35)

ريس[1] در 1982 به عوامل ارثي و محيطي تحت عنوان عوامل دروني و بيروني چنين اشاره مي کند:

از عوامل دروني مي توان از ژنوتيپ، محيط ژنوتيپي و سرشت که شامل جنبه هاي جسمي، فيزيولوژيک و زيست شيميايي است اثر غده هاي مترشحه داخلي و فرايندهاي نمو و بلوغ نام برد و عوامل بيروني عبارتند از: تاثير والدين و خانواده ، عوامل فرهنگي اجتماعي- تجارب زندگي و نقص هاي جسمي و رواني و واکنش در برابر بيماري ها.

شخصيت از ديدگاه هاي مختلف

الف) روان تحليل گري

ديدگاه فرويد با روان تحليل گري مترادف است فرودي 1914 براساس مطالعات و تجربيات باليني خود به نظرياتي در مورد روان و شخصيت دست پيدا کرد که يکي زا پايه اي ترين و وسيع ترين نظريا در مورد شخصيت مي باشد از نظر فرويد روان يا شخصيت انسان به مثابه يک تکه يخ قطبي و بسيار بزرگ است که فقط قسمت کوچکي از آن آشکار مي باشد اين قسمت آشکار سطح آگاهي را تشکيل مي دهد بخش عمده آن زير آب

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی و تعیین برونگرایی- درونگرایی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی آنها