دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

بهداشت رواني نه تنها نبود بيماري رواني را در نظر دارد بلكه به سطحي از عملكرد معتقداست كه فرد با خود و سبك زندگي اش، آسوده و بدون مشكل باشد. در واقع تصور براين است كه ما بايد بر زندگي مان مسلط باشيم و فقط در چنين حالتي است كه مي‌توانيم آن قسمت هايي را كه دربارة خودمان يا زندگيمان مسأله ساز است تغيير دهيم. مسئوليت بهداشت رواني در وجه اول متوجه خود فرد است و چنين مسئوليتي به هيچ وجه به صورت انحصاري به فراهم آورندگان خدمات بهداشت رواني و يا حتي جامعه به منزلة يك كل، مربوط نمي‌شود.‌اين ديدگاه توجهش به تواناييها و نقاط قوت فرد است نه نقاط ضعف و كاستي هاي او براي سازگاري و تغيير دادن واكنش هاي ناسازگار بايد منابعي در اختيار قرار گيرد مشكلات بهداشت رواني كه نشانگر ناتواني فرد در كنار آمدن با آنهاست. ممكن است ناشي از بروز واكنش هاي ناسازگار در هر يك از چهار حوزه گسترده عملكرد بشري باشد‌اين چهار حوزه عبارتند از:

  • رفتار اجتماعي: مانند مهارتها يا روابط اجتمائي نادرست،‌مشكلات مربوط به پرخاشگري و خشونت يا مشكلات مرتبط با نهادها و توقعات اجتمائي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی