دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

كه از گرد اسبان جهان شد سياه

چو افراسياب آن سپه را بديد

كه سالارشان رستم آمد پديد

غمي گشت و پوشيد خفتان چنگ

سپه را بفرمود كردن درنگ

برابر به آيين صفي بركشيد

هوا نيلگون شد زمين ناپديد

فروكوفت بر پيل رويينه خم

دميدند شيپور با گاو دم

بجنبيد دشت و بتوفيد كوه

زبانگ سواران هر دو گروه

به هر سو كه رستم برافكند رخش

سران سواران همي كرد پخش

به چنگ اندرون گررزة گاو سار

به سان هيوني گسسته مهار

به قلب اندرون بيژن تيز چنگ

همي بزمگاه آمدش جاي جنگ

همه رزمگه سر به سر جوي خون

درفش سپهدار توران نگون

جهاندار چون بخت برگشته ديد

دليران توران همه كشته ديد

بيافكند شمشير هندي زدست

يكي اسب آسوده ر برنشست

خودو سركشان سوي توران شتافت

كزايرانيان كام و كينه نيافت

برفت از پسش رستم شير گير

بباريد بر لشكرش گرز و تير

سواران جنگي زتوران هزار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

دسته‌ها: دسته اصلی