دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن

 :

مسائل تربيتي :

 هر آنچه را كه ما انجام مي دهيم يا  ديگران براي ما انجام مي دهند تا ما را به كمال طبيعتمان نزديك كنند و به عبارتي پروردن و آموختن

دفاع :

عبارت است از مكانيزم ناهنجار كه به وسيله آن تن خود را از آسيب ها  ما با تاثيراتي كه براي تمامي ارگانيزم  خطرناك  به نظر مي رسند جدا مي سازد .

هيجان :

يك حالت برانگيختي كه توام با فعاليت يك غريزه است كه بدن را به سرعت به فعاليت وا مي دارد يا به مشابه پاسخي معين به يك محرك خاص تعريف كرد

فشار رواني :

 نظام نيروهاي دروني خواه معنوي خواه رواني است كه بدن را خسته فرسوده مي كند .

جبران :

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن

دسته‌ها: دسته اصلی