دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

اينکه بررسي از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. بازه زماني مورد پژوهش اردیبهشت ماه 1392 می باشد.

1-7-3- جامعه آماري و روش و طرح نمونه­برداري

در اين تحقيق، جامعه آماري شامل کليه سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد، البته در این پژوهش افراد زیر 18 سال به حساب نمی آیند چون سرمایه گذاری برای آنها توسط شخص ثالثی صورت می گیرد. در اين پژوهش به دليل اينکه کليه سرمای گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران مبناي ارزيابي اين پژوهش قرار گرفته است.

1-7-4- حجم نمونه

برای انتخاب حجم نمونه با در نظر گرفتن اینکه اطلاعات کاملی از تعداد سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران در دسترس نبود، تعداد جامعه آماری مورد نظر نامحدود در نظر گرفته شد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نظر انتخاب شد که تعداد آن 151 نفر بدست آمد و 155 پرسشنامه بین سرمایه گذاران توزیع شد که 148 تای آن برگشت داده شد و در نهایت تجزیه و تحلیل پرسشنامه با تعداد نمونه 148 نفر انجام گرفت، که نرخ بازگشت پرسشنامه ها تقریبا 98 درصد می باشد.

1-7-5- ابزار گردآوري داده­ها

روش­هاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي مي­توان به دو دسته، روش­هاي کتابخانه­اي و روش­هاي ميداني تقسيم نمود. در اين پژوهش در خصوص جمع­آوري اطلاعات مربوط به تأييد يا رد فرضيه­هاي پژوهش و جمع­آوري اطلاعات مربوط به ادبيات پژوهش از روش کتابخانه­اي استفاده شده است. و برای جمع آوری داده های پرسشنامه از روش میدانی استفاده شده است. برای طراحی پرسشنامه از پرسشنامه استاندارد شده لانگ و 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: متفرقه