دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد

بیشتری می دهد برای آنها که زیان کرده اند. به نظر می رسد که دانشگاههای خصوصی برای سرمایه گذاری کردن فرض هایی را برای انگیزه داران دارند و به وسیله ساختن برنامه خوب برای راضی کردن نیازهای دانش آموزان بالغ تلاش می کنند و هم چنین عامل مهم  انگیزه سرایی هر دانشجو خود انتظاری وی می باشد.

هارل، کالدول، دوتی(1985) در مطالعات خودشان  چنين یادداشت کرده بودند که مدل پیش بینی ها از دانشجویان با انگیزه درست از آب درمی آید و آن دانشجویان با انگیزه برای دانشکده ها نیز موفق تر هستند که با رفتار خودشان دانشجویان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

کارپن تار، فریار، لیپ(1993) فاکتورهای نژادی و جنسیت و انتظارات را که با اهمیت و مربوط به هم هستند مطرح  کردند که در اجرای نمایش در رقابت های حسابداری در سه تفاوت محیط ظاهری مؤسسه ای می توانند با اهمیت باشند. در این تشخیص ها نشان داده شد که دو نوع اکثریت و ا قلیت وجود دارد و دانشجویانی را که از نظر قوم شناسی یا نژادی با توجه به انتظارات خودشان در دانشکده ها موفقیت های خوبی را بدست می آورند و در موفقیت های علمی صورت گرفته موفقیت های زیادتری را کسب می کنند گروه اكثريت مي نامند و دانشجویان اقلیت هم انتظارات کمتری را نسبت به گروه اکثریت دارند. دانشجویان اکثریت از سطوح بالاتری از کارهای بزرگ در اجتماع بهره مند شده اند که گروه اقلیت از آن محرومند یا تعداد شان کم است و هم چنین افراد مؤنث نیز انتظارات پایین تری در اداره و اجرای کارهای بزرگ دارند اما اجرای مساوی آن در اجتماع برای هر دو گروه مؤنث و مذکر و یا اکثریت و اقلیت سطوح یکسانی را دارد.

جين کنز(2003) آن انتظارات اثرگذاری که ممکن است در رضایت مندی و یا عدم رضایت مندی دانشجویان نفوذ کند را برای مطالعه 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد