دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مدد کاری اجتماعی

وخانواده مدد جو رادرجريان شكل قراردهد ومددجورادخل در آن ( حل شكل) كنيم . در اصل مشاركت نبايد همه كارهابه دوش مددكارباشد . قدمها براي مددجو با مدد جو بايد باشد فوايد مشاركت 1- عزت نفس مددجويان افزايش پيدا مي كند 2- در نگه داري آنچه كه به ماداده شده بيشترمراقبت مي كند 3- در جريان حل مشكل سهيم مي شود ودشواريها وسختيهاي كار را متوجه مي شود .

نكته اي كه در اصل مشاركت مهم است به ميزان توانايي افراد تكليف دهيم  وبه توان منديهاي فرد توجه داشته باشيم مددجو بايد پابه پاي مددكارحركت كند ومشاركت داشته باشد .

اصل پنجم : اصل خود آگاهي مهم ترين اصل مدد كاري است اگر كسي خود را شناخت خداي خويش را شناخته است هر چقدر آگاهي انسان بيشتر باشد ونقاط ضعف وقوت خود را بشناسد  بهترمی تواند مشکلات را تحلیل و مرتفع سازد .

 

اصل ششم : اصل عدم پيش داوري وقضاوت : از روي ظاهر افراد قضاوت نكنيم ودر وهله اول هيچ قضاوتي نكنيم زيرا قضاوت باعث طبقه بندي افرادميشود مثل ضعيف در مقابل قوي پولدار درمقابل غير پولدار ، روستائي  با شهري .

اصل هشتم : خود تصميم گيري  بايد به مددجو فرصت دهيم  خودش راه راپيدا كند وتصميم بگيرد مددكار نبايد تصميم بگيرد بايد راهنمايي بدهدوراه را خودمددجو بايد انتخاب كند .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مددکاری اجتماعی