دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

موضوع مطالعه در نحو واحدهاي بزرگتر از واژه، يعني گروه و بند و جمله است قواعد نحوي هر زبان مشخص مي کند که واژه ها چگونه بايد در کنار هم قرار گيرند تا گروه ها و جمله ها را بسازند. براي مثال، هر فارسي زبان مي داند که در عبارتهاي زير، عبارت اول درست است و عبارت دوم نادرست:

است به سهولت شمرد، زيرا در متون چاپي معمولاً قبل و بعد از هر واژه فاصله اي وجود دارد که آن را از واژه مجاور جدا مي کند. اما اگر گفتار مبناي کار قرار گيردکار دشوارتر مي شود. در گفتار برخلاف نوشتار، ميان واژه ها هيچ فاصله اي وجود ندارد. گفتار همچون زنجيره اي پيوسته بر زبان جاري مي شود. بنابراين اگر بخواهيم ثابت کنيم که واژه واقعاً در زبان وجود دارد و از برساخته هاي دستور نويسان و زبان شناسان نيست بايد دلايلي ارائه دهيم که در عرصه گفتار نيز صادق باشد.

با چنين رويکردي بسيار دشوار است که بتوان از واژه تعريفي جامع و مانع به دست داد. زيرا اين مفهوم را به هر صورتي که تعريف شود، باز هم ممکن است در اين يا آن زبان عناصري يافت شود که از نظر اهل آن زبان واژه باشند ولي براساس اين تعريف واژه محسوب نشوند.

عليرغم همه اينها دلايل محکمي در دست است که نشان مي دهد واژه واقعيتي زبان شناختي است. شايد محکمترين دليل همان باشد که سايبر آورده باشد و آن اين است که “کلمه موجوديت روانشناختي واقعي دارد”. (سايبر، 1921، ص58) و استدلال او چنين است :

” هيچ مانعي وجود ندارد که ما کلمه را در بخش ناخودآگاه ذهن به عنوان واقعيتي روانشناختي به حساب آوريم در اين باره هيچ آزموني قانع کننده تر از اين نمي تواند باشد که مي بينيم هر سرخپوست بومي، علي رغم نا آشنايي با مفهوم کلمه مکتوب، بي هيچ مشکلي مي تواند متني را کلمه به کلمه به پژوهنده اي زبان شناس املا کند. البته چنين کسي بيشتر تمايل دارد که کلمات را به هم بچسباند، درست همانطور که در گفتار معمولي نيز چنين مي کند، اما اگر از او بخواهيم که دست از اين کار بردارد و به او تفهيم کنيم که چه مي خواهيم، در آن صورت بي درنگ مي تواند کلمات را از يکديگر جدا و آنها را به عنوان واحدهايي جداگانه تکرار کند. “(سايبر، 1391، ص 58-59)

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی