دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

شاخص هاي هزينه اي بخش بهداشت

سهم بخش دولتي ، خصوصي ، تعاوني ، خيريه و كمك هاي بين المللي از هزينه هاي بخش بهداشت ؛

شاخص هزينه هاي سطوح مختلف مراقبت هاي پيشگيري در بخش بهداشت و درمان ؛

شاخص هزينه هاي بخش بهداشت و درمان برحسب منطقه جغرافيايي يا محل اقامت گروههاي هدف ؛

سهم هزينه هاي بخش بهداشت و درمان برحسب هزينه متغيير و ثابت ؛

شاخص هزينه هاي بخش بهداشت و درمان بر حسب نوع خدمت ؛

سهم هزينه هاي جاري و عمراني يا سرمايه اي بخش بهداشت و درمان ؛

شاخص هزينه هاي بخش بهداشت و درمان برحسب گروههاي سني ؛

سهم هزينه هاي بخش بهداشت و درمان بر حسب جنس ؛

سهم هزينه هاي بخش بهداشت و درمان بر حسب ميزان يا سطح تحصيلات ؛

سهم هزينه هاي بخش بهداشت و درمان بر حسب نوع سازمان ؛

سهم هزينه هاي بخش بهداشت و درمان بر حسب برنامه ؛

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی