دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

رشد براي جامعه و افراد آن تسريع گردد. يكي از برنامه ريز ي ها در ارتباط با نيازمندي هاي صنعتي جامعه است كه كشور ما با درايت پايه اي و اساسي طرح ريزي نگردد ، همان خواهد شد كه در ساير  رشته ها انبوه  تحصيل كرده متوسطه و عالي داشته باشيم ولي جامعه ما در حل بسياري از معضلات  اجتماعي و مشكلات علمي و صنعتي عاجز  مانده باشد .

اهداف كمي در برنامه نيم سال 66-62

1-تعداد هنر جويان فني و حرفه اي  از 889/128 نفر در سال 1361 به 387043 نفر در سال 1366 خواهد رسيد .

2-   رشته آموزش  متوسطه عمومي در طول برنامه به طور متوسط 6% و رشد آموزش متوسطه فني و حرفه اي به طور متوسط 2% افزايش خواهد داشت .

3-سهم هنر جويان رشته كشاورزي از 1/4% به 6/6% در سال 1366 و سهم هنر جويان رشته  صنعت از 2/62 % به 8/59% و سهم هنر جويان رشته خدمات از 7/33 به 6/33% خواهد رسيد .(تعليم و تربيت ،1365 )

آموزش متوسطه از نظر كمي  در سال تحصيلي 65-64

در سال تحصيلي 65- 64 تعداد دانش آموزان مشغول به تحصيل در دوره هاي مختلف 328/ 561 /10 نفر بالغ گرديده است .در نشريه خلاصه آمار 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

دسته‌ها: دسته اصلی