دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

در بازار سرمایه یونان شناسایی نمایند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که معیار تصمیم گیری افراد در خرید یک سهم ترکیبی از معیارهای اقتصادی و معیارهای روانشناختی می باشند. آنها دریافتند که تصمیم گیری سرمایه گذاران همواره یک رویکرد منسجم و عقلایی نخواهد بود و آنها بر اساس گروهی از عوامل تصمیمات خود را می گیرند. یافته های تحقیق آنها نشان داد که اطلاعات مالی و حسابداری و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار سرمایه انتظارات سرمایه گذاران را برای خرید یک سهم شکل خواهد داد. (مریکاس و دیگران[1]، 2003)

تحقیقی پیمایشی توسط التیمی (2006) در رابطه با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران حقیقی، در بازار سرمایه امارات صورت گرفته است. وی متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران را در پنج گروه از عوامل طبقه بندی نمود. این عوامل عبارتند از: اطلاعات مالی و حسابداری، اطلاعات خنثی، توصیه های جانبدارانه، انطباق تصویر خود/ شرکت، و نیازهای شخصی سرمایه گذار. برای گردآوری داده ها، 350 پرسشنامه بطور تصادفی بین سرمایه گذاران حقیقی در بازارهای مالی امارات توزیع گردید و یافته های این تحقیق حاکی از این است که متغیرهای مرتبط با نظریه حداکثر کردن مطلوبیت از قبیل: رشد سودآوری، سود نقدی پرداخت شده به سهامداران و سود هر سهم پیش بینی شده از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در قصد خرید یک سهم در بازار خواهد بود. از دیگر یافته های این تحقیق بیانگر این است که اطلاعات عمومی بازار از قبیل روند شاخص، وضعیت معاملات در بازار و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بر انتظارات سرمایه گذار تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. (التیمی[2]، 2006)

باراناوا و دیگران طي رويكردي آزمايشي نقش اعتماد بيش از حد مديران در شكستهاي تجاري را مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق عوامل مهمي كه بر سطح اعتماد بيش از حد افراد تأثير مي گذارند آزمون شدند. اين عوامل عبارتند از: جنسيت، پيشينه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران