دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

بدترین و ضربه پذیرترین وضعیت در تجارت خارجی و صادرات یک کشور صادرات تک محصولی است.در صورت دارا بودن صادرات تک محصولی، چنانچه در کشور ما حاکم است، اقتصاد کشور شدیداً وابسته به آن محصول واحد خواهد شد و بر اثر نوسان در قیمت و حجم خرید جهانی آن،کل اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت (اصلانلو و دیگران،1387). در کشور ما نوسانات شدید درآمدهای حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها،افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدت هاست که سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهائی از اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است(اصلانلو و همکاران،1387).

2-16. صادرات محصولات کشاورزی

  • بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آنها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین ، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می پیشینه موضوع تحقیق

در این بخش به سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده می پردازیم. نتایج تحقیق بهاء الدین نجفی و قاسم نوروزی با عنوان  “بررسی بازاریابی برنج در استان گیلان با تاکید بر پیوستگی بازار ” (1379)  نشان مي دهد كه مهمترين خدمات بازاريابي برنج، تبديل، انبارداري، بسته بندي، درجه بندي و اعتبارات بوده و در ميان بازارهاي مختلف، بازار عمده فروشي (علافان) از اهميت بيشتري برخوردار است. عدم ثبات قيمت در بازار و كمبود اعتبارات و سرمايه از مشكلات عمده فروش محصول از نظر شاليكاران منطقه مي باشد. همچنين وجود تعداد زياد بازارهاي محلي و دخالت غيرقانوني ديگر گروهها (از قبيل تبديل كنندگان، خريداران محلي و تاجران) كه مهمترين مشكل بازاريابي برنج از نقطه نظر عمده فروشان و خرده فروشان است. محاسبه حاشيه بازاريابي براي ارقام پرمحصول و كم محصول نشان داد حاشيه عمده فروشي بالاتر از حاشيه خرده فروشي است. همچنين، حاشيه بازاريابي ارقام كم محصول بيشتر از حاشيه بازاريابي ارقام پرمحصول مي باشد. نتايج تخمين حاشيه بازاريابي با استفاده از مدلهاي اضافه بها، حاشيه نسبي، هزينه بازاريابي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر