دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مدد کاری اجتماعی

به ياد داشته باشيم درطول مصاحبه شأن مددجو را رعايت كنيم  وحرمت وي را نگه داريم  همواره فرصتي به مددجو بدهيم  كه مددجونكات  نگفته  رابه شما منعكس كند.

زمان مصاحبه را میتوان به 3 گونه تقسیم کرد.

1- تشخيص شكل  2- ارائه راه حلها وپيشنهادات  كاربردي  3- ارائه تكاليف و وظايف. درقسمت اول بيشتر به مددجو  فرصت دهيم  تامشكلش را خودش حل كند  درقسمت اول به مددجو  كمك كنيم  مشكلات اصلي اش را بگويد دريك جلسه  نمي توان همه مشكلات  رامطرح كرد .  2- در قسمت دوم  از مددجو بخواهيم  كه اگر  قبلا تجربه مفيدي  داشته كه منجر به  رفع مشكلش شده آن را براي شما  مطرح كند  درزمان اجراي  راه حلها به گزينه هايي  بپردازيد كه امكان تحقق  آنهاوجود داشته باشد ،پيامدها ،منافع  وتهديدها وعواقب  هر تصميم را به مددجو  ياد آور شويد اما اجازه دهيد  اوخودش تصميم بگيرد كه چه راهي را بايد انتخاب كند ودرقسمت 3- تكاليفي  به مددجو بدهيم  كه او ازعهده حل كردنش بر آيد . اگرتكليفي كه به مددجومي دهيم بيش از حد توان مندي  وي باشد  او دچار كاهش  عزت نفس، كاهش حقارت ودرماندگي وناتواني  درخودش می شود واگرتكاليفي  كمتروجزئي به اوبدهيم  در اواحساس  اينكه توان  منديهايش  ناديده گرفته شده است بوجود مي آيدپس واقع  بينانه به مددجوها تكليف بدهيم تکالیفی که به مددجو می دهیم درجهت  حل مشكل مددجو  باشد نه به خاطر سرگرم نمودن  آنها .

متداولترين  علت مقاومت  مددجو درمقابل مددكار  عوامل زير مي باشد :

عدم  اعتماد به مددكار  2- عدم اطمينان  از راز داري  3- عدم اطمينان  از كارایي 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مددکاری اجتماعی