دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی

 

سايكوپات[1]: هندرسن سايكوپات را فردي كه از نظر هوش پايين‌تر از حد طبيعي نيست و در تمام عمر خود يا از سنين نسبتا پايين، اختلالات رفتاري از نوع ضداجتماعي يا غيراجتماعي نشان داده است تعريف مي‌كند (پورافكاري، 1373).

اختلال عاطفي[2]: يك بيماري رواني با مشخصه اصلي اختلال خلق يا هيجان. نمونه‌هاي بارز اين اختلال عبارتند از شيدايي (تهييج پذيري). افسردگي و شيدايي . افسردگي دوره‌اي (همان منبع).

اختلالهاي اضطرابي[3]: گروهي از اختلالهاي رواني كه مشخصه عمده آنها اضطراب شديد و نيز برخي رفتارهاي غيرانطباقي به منظور رهايي از اضطراب است. برخي از اين اختلالها عبارتند از اضطراب عمومي، اختلاهاي وحشتزدگي هراس و اختلالهاي وسواس فكري عملي (براهني و همكاران، 1382).

اختلالهاي شخصيت[4]:‌ الگوهاي پايدار، عادت گونه و انعطاف‌پذير رفتار يا منش كه قدرت سازگاري شخص را به شدت محدود مي‌سازد. در اغلب موارد جامعه اين گونه رفتارها را ناسازگار به حساب مي‌آورد در حالي كه از نظر خود شخص چنين نيست (همان منبع).

پرخاشگري[5]: رفتاري كه هدف آن آسيب‌رساندن به يك فرد ديگر است (همان منبع)

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی