دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

 کاهش هاي وابسته به سن کاهش معني داري در اجراي حرکت (شنا، دراز و نشست و دوي 2×3) را نشان مي دهد (گائيني 1378)؛ رجحاني شيرازي (1381) در بررسي تاثير آموزش سه ماهه نظامي و آمادگي جسماني حرکتي نيرو هاي وظيفه نشان داد که به طور کل آموزش سه ماهه سبب افزايش آمادگي حرکتي و استقامت قلبي- عروقي نيروي وظيفه شده است (رجحاني شيرازي 1381) و ويليامز(2005) نتيجه گرفت که برنامه آموزش نظامي  باعث بهبود آمادگي هوازي و ترکيب بدن در دو گروه کارکنان وظيفه و ثابت مي شود (ويليامز 2005). همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد که تمرينات منتخب نسبت تمرينات جاري اثر بيشتري بر افزايش استقامت قلبي- تنفسي، استقامت عضلات کمربند شانه­اي، استقامت عضلات شکم، چابکي و توان اندام تحتاني دارد با اين وجود تمرينات منتخب و تمرينات جاري اثر يکساني بر افزايش رکورد دو سرعت و انعطاف پذيري دارند. تمرينات ورزشي منتخب با توجه به اينکه توده هاي عضلاني بيشتري را مورد فشار قرار مي دهد احتمالا اثر بيشتري بر عوامل آمادگي جسماني دارد. در حقيقت با توجه به اينکه در تمرينات وورزشي منتخب بيشتر به فعاليت هاي ورزشي هوازي تداومي (دويدن) پرداخته مي شود، اين نوع تمرين اثر بيشتري بر افزايش استقامت قلبي- تنفسي، استقامت عضلات کمربند شانه­اي، استقامت عضلات شکم، چابکي و توان اندام تحتاني دارد با اين وجود بر انعطاف پذيري ندارد. در حقيقت با توجه به اينکه در تمرينات ورشي منتخب کمتر به انجام تمرينات تخصصي انعطاف پذيري پرداخته مي شود، کمتر انعطاف پذيري را تحت تاثير قرار مي دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

دسته‌ها: دسته اصلی