دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 از آنجا که آزمایش های صحرایی محدود به بررسی آبخوان­هایی با شرایط ثابت می­باشند، این مدل دارای این قابلیت است که آزمایش را بر روی خاک های گوناگون انجام داده و اثر دانه بندی خاک بر روی حرکت آبهای زیرزمینی را بررسی نماید. همچنین در آزمایش­های صحرایی به حالت افقی از 2- تا 23 سانتیمتر است که امکان تغییر شیب بستر نفوذناپذیر از 1%- تا 5/11 %  وجود دارد.

دو عدد چاه در مخزن خاک تعبیه شده که توسط آن ها می­توان برداشت آب از آبخوان را مدل نمود. چاه سمت چپ که W1 نامگذاری شده به فاصله 70 سانتیمتر از بالادست و چاه سمت راست (W2) به فاصله 70 سانتیمتر از پایین دست قرار دارد. با باز کردن شیر های F و G به ترتیب آب از چاه W1 و W2 خارج می­شود. اگر نیازی به اندازه گیری دبی خروجی از چاه باشد می­توان با باز کردن شیر های D و E آب خروجی از چاه را به سمت سرریز مستطیلی که در زیر مخزن قرار گرفته هدایت نمود.

در کف مخزن خاک، 20 عدد پیزومتر در امتداد محور طولی مخزن تعبیه شده و قرائت آن ها در جلوی دستگاه امکان پذیر است (شکل 3-2). با استفاده از این پیزومترها می­توان تراز سطح آب در نقاط مختلف آبخوان را مشاهده و ثبت نمود. خط کشی که در مجاورت پیزومترها وجود دارد نسبت به کف مخزن خاک مدرج شده است. بنابراین اعدادی که از پیزومترها خوانده می­شود ارتفاع، نسبت به کف مخزن خاک است. فاصله بین پیزومترها در شکل 3-2 نشان داده شده است.

شیر فلکه H  بلافاصله بعد از پمپ قرار گرفته که از طریق آن می­توان دبی آب ورودی به سیستم را کنترل نمود. دبی را می­توان توسط روتومتری که بعد از این شیر قرار دارد قرائت نمود. روتومتر از صفر تا 22 لیتر بر دقیقه مدرج شده است.

 

 

مشکل­ساز خواهد بود و خاک بسیار درشت نیز به دلیل عدم برقراری شرایط دارسی و آشفتگی جریان امکان پذیر نمی­باشد.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی