دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

معینی شرکت کننده در یک زمان انجام می گیرد.در مشاوره گروهی گاهی یک یا دومشاوربا تقریباً ۸ نفر شرکت کننده دور هم می نشینند وبه بررسی وتجزیه تحلیل موضوعی عاطفی و روانی می پردازند و تلاش می کنند راه حلی برای مشکل بیابند. (شفیع آبادی ۱۳۷۵)

همچنین حجم مناسب یک گروه به عوامل متعددی بستگی دارد: سن مراجعان،تجربه رهبر،نوع گروه ومشکلاتی که مورد بررسی قرار می گیرد وبا توجه به هدف درمانی تاریخ آغاز و خاتمه گروه باید از قبل مشخص شده باشد و به اطلاع اعضای گروه برسد.

اگر نوجوان بزهکار در یک محیط مشاوره ای گرم وپذیرا قرار گیرد خودش می تواند به حل مشکلاتش اقدام کند.درنتیجه براستفاده از متون مشاوره تأکید چندانی نمی شود.ازمشخصات عمده این روش آن است که اولاً مراجع رهبری بخش مهمی از فعالیتهای جلسه مشاوره را بر عهده می گیرد وتا حد زیادی جهت ومسیر بحث را تعیین می کند.ثانیاً ازآزمونهای روانی استفاده چندانی به عمل نمی آید ودرعوض برایجاد وتقویت رابطه حسنه مشاوره ای تأکید می شود.ثالثاً مشاور به جای تشخیص

مشکل و علت یابی به انعکاس احساسات مراجع اقدام می کند وبدان وسیله به مراجع یاری می دهد تا پس از بحث وگفتگوی آزاد درباره مشکل به کسب بینش و خودشناسی برسد وسرانجام خودش راههایی را برای حل مشکل پیشنهاد کند وپس از بررسی جوانب آن به انجامش بپردازد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

دسته‌ها: دسته اصلی